» گالری تصویر

گالری تصاویر

بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی

بازدید معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از جزیره خارگ

پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸
عکاس: حسن حسینی
نشست کتابخوان  20

نشست کتابخوان کودک و نوجوان در جزیره خارگ برگزار شد

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
عکاس: محمد پنهان
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۵ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳