» گالری تصویر

گالری تصاویر

نیروگاه برق خارگ

بازدید بخشدار ویژه خارگ از نیروگاه برق جزیره

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: حامد عرب زاده
رحلت امام

سی و یکمین سالگرد هجرت آفتاب در جزیره ایثار و مقاومت

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: محمد حداد
مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

مراسم احیا شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در جزیره خارگ

چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
عکاس: علی دشتی
میثاق شهدا 15

بخشدار ویژه خارگ با شهدای جزیره و شهدای گمنام خارگ تجدید میثاق کرد

یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
عکاس: ایمان نصیب زاده
۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۲۵ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴