» گالری تصویر

گالری تصاویر

گرامیداشت حماسه ۹ دی در جزیره خارگ برگزار شد

گزارش تصویری/ گرامیداشت حماسه ۹ دی در جزیره خارگ برگزار شد

دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸
عکاس: ایمان نصیب زاده
تودیع و معارفه  27

فرمانده ناوتیپ ذوالفقار جزیره خارگ منصوب شد

یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸
عکاس: محمد پنهان
افتتاح پروژه دریافت گازهای کارخانه درود 3

افتتاح پروژه دریافت گازهای کارخانه درود 3

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
عکاس: رضا حاتمی
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۵ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲