» گالری تصویر

گالری تصاویر

نیروگاه برق خارگ

بازدید بخشدار ویژه خارگ از نیروگاه برق جزیره

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: حامد عرب زاده
رحلت امام

سی و یکمین سالگرد هجرت آفتاب در جزیره ایثار و مقاومت

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
عکاس: محمد حداد
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۹ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰