اخبار مرتبط با مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر | خارگ نیوز

هشدار مهم به باغداران بوشهری
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۸
خارگ نیوز: مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: باتوجه به آلودگی برخی نخیلات استان‌ها

ویروسی که مزارع گوجه فرنگی و فلفل را تهدید می‌کند
۰۲ تیر ۱۴۰۰ - ۷:۲۷
خارگ نیوز: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: محصول گوجه فرنگی و فلفل این استان در معرض

ویروسی که مزارع گوجه فرنگی و فلفل را تهدید می‌کند
۰۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۰
خارگ نیوز: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی بوشهر گفت: محصول گوجه فرنگی و فلفل این استان در معرض

آفت زنجرک خرما در بخش ارم در حال کنترل است
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۴۹
خارگ نیوز: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: آفت زنجرک خرما در نخیلات منطقه ارم ش

ملخ‌های صحرایی به مزارع استان بوشهر حمله کردند/ احتمال گسترش بیماری "شانکر" مرکبات
۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰
خارگ نیوز: مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از آغاز هجوم، حمله و ریزش ملخ‌های صحرایی ب