» گالری تصویر

گالری تصاویر

درختکاری 6

گزارش تصویری : برگزاری مراسم روز درختکاری در جزیره خارگ

پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
عکاس: محمد پنهان
۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ صفحه ۱۲ از ۲۵ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶