اخبار مرتبط با گودرز محمودی | خارگ نیوز

خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز ترافیک در آزادراه کرج-قزوین از ترمینال شهید کلان

۳۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۲
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران-کرج از پایتخت تا عو

۰۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۳
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: جاده چالوس حد فاصل میدان امیرکبیر تا

۱۹ دی ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۳
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل

۰۴ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۶
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل

۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۰:۰۷
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل

۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به

۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۹
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج- قزوین حدفاصل

۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: به دلیل ترافیک بالای محور چالوس، در م

۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران- کرج محدوده پل فردیس سنگ

۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵
خارگ نیوز: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: محور کرج - چالوس به دلیل انجام عملیات

۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۹