اخبار مرتبط با مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی کاخ‌های هخامنشی شهرستان دشتستان | خارگ نیوز

سنگ قبر کشف شده در دشتستان ارزش تاریخی ندارد
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰
خارگ نیوز: مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی کاخ‌های هخامنشی شهرستان دشتستان گفت: سنگ قبر کشف شده در روستای گ