اخبار مرتبط با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز | خارگ نیوز

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به طور رسمی فعالیت خود را در استان تهران آغاز کرد.

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۹
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلا

۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۵
بارش برف و باران و برودت هوا هم چنان در کشور ادامه دارد و به گفته مسوولان هواشناسی کشور شاهد تداوم ب

۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۳
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ساسانی تا پل فردی

۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۸:۴۲
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده پل فردیس سنگین اس

۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۸:۱۰
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۱۳
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۰۳ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۱۱
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۰۱ مهر ۱۴۰۱ - ۹:۰۷
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۵
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۱۱ شهریور ۱۴۰۱ - ۹:۴۰
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۱۰ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۲
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، روان گز

۰۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۹:۰۷
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۸:۳۴
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، روان گز

۱۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کندوان تا هزارچم در جاده کرج-چالوس نیمه سنگی

۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۹:۰۳
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۳
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از کرج تا کیلومتر ۲۵ آزادراه کرج-تهران، نیمه سن

۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۱۳
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: جاده کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به علت تخلیه بار ت

۰۳ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۹
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از سد کرج تا گچسر در جاده کرج-چالوس نیمه سنگین

۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۳
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: جاده کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال به علت تخلیه بار ت

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۲
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳