اخبار مرتبط با علیرضا چمکوری | خارگ نیوز

کرونا با طعم شرجی
۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۳۸
خارگ نیوز: زمستان 2019 شاید یکی از ماندگارترین زمستان ها در طول تاریخ بشریت قلمداد شود. زمستان سالی