اخبار مرتبط با عبدالحمید پور محمد تنگستانی | خارگ نیوز

پیکر هنرمند موسیقی بوشهر در خاک آرام گرفت
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۵
خارگ نیوز: پیکر عبدالحمید پور محمد تنگستانی هنرمند موسیقی بوشهر در نی نوازی روز چهارشنبه در قطعه خان