اخبار مرتبط با عباس رجبخانی | خارگ نیوز

ارسال گازهای فروزان به پتروشیمی خارک روزانه ۴ میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد می‌کند
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶
خارگ نیوز: رئیس منطقه عملیاتی خارگ گفت: اجرای پروژه ارسال گازهای همراه مجتمع دریایی فروزان به پتروشی

ایجاد ارزش افزوده بیشتر با همکاری شرکت نفت فلات قاره و پتروشیمی خارک
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۲
خارگ نیوز: رییس منطقه خارک شرکت نفت فلات قاره گفت:باتعامل وهمکاری دوسویه میان شرکت نفت فلات قاره وپت