اخبار مرتبط با رضا چویلی | خارگ نیوز

آب سد رئیسعلی در نخلستان‌های دشتستان جاری شد
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۷
خارگ نیوز: با پایان گرده افشانی نخیلات، دور اول آبیاری نخیلات زیر پوشش شبکه آبیاری و زهکشی آبپخش دشت

۳۵۰ میلیون مترمکعب آب از شبکه‌های آبیاری استان بوشهر برداشت شد
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۱:۴۳
خارگ نیوز: مدیربهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر گفت: اگر چه تغییر ا

سدسازی انقلاب ماندگار در بخش آب بوشهر
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۶
خارگ نیوز: استان گرم و خشک بوشهر در یک دهه گذشته براثر خشکسالی متوالی با مشکلات زیادی در بخش تامین