اخبار مرتبط با رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | خارگ نیوز

اهدای عضو در استان بوشهر جان سه بیمار نیازمند را نجات داد
۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۸
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اهدای اعضای بدن یک مرد ۴۵

پدر ۵۴ ساله برازجانی ناجی جان بیماران نیازمند به اهدای عضو شد
۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از یازدهمین ایثار ماندگار در س

ایثاری ماندگار در استان بوشهر/ اعضای بدن جوان ۱۴ ساله اهدا شد
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴
با ایثار ماندگار خانواده دیری، اعضای جوان ۱۴ ساله جانی دوباره به بیماران نیازمند عضو بخشید.

اهدای عضو دراستان بوشهرجان سه بیمار نیازمند را نجات داد
۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۲
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اهدای عضو یک مرد ۵۰ ساله

دختر ۱۶ ساله کنگانی ناجی جان بیماران نیازمند به اهدای عضو شد
۰۶ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۸
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از هشتمین ایثار ماندگار استان

دختر ۱۷ ساله دشتستانی ناجی جان بیماران نیازمند به اهدای عضو شد
۲۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۳
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: دختر ۱۷ ساله دشتستانی جان

اعضای مرد ۳۷ ساله بوشهری به ۴ نفر زندگی بخشید
۱۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۶
خارگ نیوز: اعضای مرد ۳۷ ساله بوشهری که دچار مرگ مغزی شده بود، زندگی را به ۴ نفر هدیه کرد.

جوان برازجانی ناجی ۵ بیمار شد/ تپش قلب «الیاس» در کالبدی دیگر
۰۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۳
خارگ نیوز: اعضای یک جوان ۲۷ ساله برازجانی که دچار مرگ مغزی شده بود، جان پنج بیمار نیازمند اهدای عضو

اعضای پدر بوشهری به ۳ نفر زندگی بخشید
۰۸ تیر ۱۴۰۰ - ۹:۰۳
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ۳ عضو پدر بوشهری که دچار

اعضای اهدایی دو بیمار مرگ مغزی در بوشهر به ۶ نفر زندگی بخشید
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۹
خارگ نیوز: هفت عضو دو بیمار مرگ مغزی استان بوشهر امید به زندگی را به ۶ نفر هدیه داد.

مرد تنگستانی به بیماران زندگی بخشید
۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۱
خارگ نیوز: چهار عضو مرد ۳۵ساله تنگستانی که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

اعضای دو بیمار مرگ مغزی در بوشهر اهدا شد
۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۹
خارگ نیوز: اعضای دو بیمار مرگ مغزی در شهرهای برازجان و بوشهر برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

آناهیتا رفت، اما به ۳ بیمار زندگی هدیه داد
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۵
خارگ نیوز: اعضای دختر ۹ ساله جمی که دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

مادر خورموجی فرشته نجات سه بیمار شد
۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اهدا اعضای بدن مادر ۶۰ سال

نجات چهار زندگی با اهدای عضو در بوشهر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲
خارگ نیوز: رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای بدن نوجوان ۱۱ ساله

مادر بوشهری نجات بخش جان سه هم‌وطن شد
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰
خارگ نیوز: مسئول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پانزدهمین اهدا عضو استان بوشه