کد خبر : ۹۰۹
۲۰ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰:۱۵
عملکرد 20 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان اردیبهشت ماه امسال 2 میلیون و نهصد و هشتاد هزارتن بوده است.

همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده بیش از 3 میلیون و هشتصد و نود و دو هزارتن بوده است.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی 20 مجتمع پتروشیمی مستقردرمناطق داخلی کشور درمدت زمان مذکوردر بیش از 1میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار تن بوده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دراردیبهشت ماه امسال بیش از4 میلیون تن بوده است.

میزان فروش داخلی صنعت پتروشیمی تا پایان اردیبهشت ماه نیز2.799.07 هزار تن به ارزش 78.981.76 میلیارد ریال بوده است.

همچنین فروش بین مجتمعی شرکت ها نیز 1.589.34 هزارتن به ارزش 39.165.25 میلیارد ریال رسید.

گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید دراردیبهشت ماه امسال را مجتمع های پتروشیمی خوزستان، ،خراسان، غدیر، شیراز، نوری و کرمانشاه به خود اختصاص دادند.


به گزارش نخ نیوز، صادارت محصولات پتروشیمی تا پایان اردیبهشت ماه به رقم 3 میلیون و ششصد و چهل و شش هزار تن به ارزش 2 میلیاردو 229 میلیون دلار رسید.


مجتمع های پتروشیمی دردومین ماه سال 1397 بیش از 1 میلیون و ششصد و هفتاد هزار تن محصول به ارزش بیش از 1 میلیارد وشصت و هشت میلیون دلار را صادر کردند.

درمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیش از 1 میلیون و هشتصد و نه هزارتن محصول به ارزش 1 میلیارد و یکصد و دوازده میلیون دلار صادر شد و در منطقه ماهشهر نیز بیش از یک میلیون و هشتاد هزار تن محصول به ارزش بیش از 630 میلیون دلارروانه بازارهای بین المللی شد.

همچنین تا پایان اردیبهشت ماه، درسایر مناطق، بیش از 756 هزارتن محصول به ارزش 486.65 میلیون دلار صادر شد.

بر اساس این گزارش ، بالاترین میزان صادرات را از نظر وزنی پتروشیمی نوری با بیش از 429هزارتن و ازنظرارزشی با بیش از 284 میلیون دلاردر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان اردیبهشت به خود اختصاص داد.

همچنین درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، مجتمع پتروشیمی بندرامام با بیش از 379 هزار تن صادرات توانست بیش از204 میلیون دلار صادرات را رقم بزند.

در سایر مناطق نیز پتروشیمی خارک بیش از 189هزار تن محصول را به ارزش بیش از 66 میلیون دلار روانه بازارهای خارجی کرد و رتبه نخست را در زمینه صادرات به خود اختصاص داد.

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید