کد خبر : ۱۸,۶۳۲
۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۱۴
رئیس جدید فرودگاه شهدای جزیره خارگ:
خارگ دارای ظرفیت بالای متخصص فرودگاهی
خارگ نیوز: رئیس جدید فرودگاه شهدای جزیره خارگ گفت: نیروهای مخلص و دوره دیده که سالیان سال دراین فرودگاه به کارمشغول می باشند را رها نمی کنیم.
به گزارش خارگ نیوز، سید فریور موسوی: روزگذشته فرصتی دست داد تا با رئیس جدید فرودگاه شهدای جزیره خارگ که جهت حضوردرمراسم معارفه اش به این جزیره سفرکرده بود ، گفتگویی کوتاه انجام دهیم که درهمین گفتگوی کوتاه به خیلی ازسئوالات مختلفی که درذهن کارکنان قدیمی وبومی این فرودگاه خطورکرده بود ، پاسخ داد که درذیل ماحصل این گفتگوراباهم می خوانیم :

 

واگذاری نفتی

 

احسان دشتیان که متولد سال 1367 درشهرستان نورآباد ممسنی استان فارس می باشد و بدلیل حضوری چندین ساله دربوشهر ، خود را یک بوشهری می داند ، دررابطه با طرح واگذاری فرودگاههای نفتی به شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران گفت : تصمیم اتخاذ شده دروزارت خانه نفت اتفاق افتاده است وبه ناچارشرکت ما نیزملزم به رعایت قوانین وارائه استانداردهای خاص هوایی دراین فرودگاهها می باشد . فرودگاه شهدای جزیره خارگ که درکتگوری فرودگاهها ازنوع G  می باشد توانایی آن رادارد تا باارتقاء زیرساخت های لازم ، به روزشده وحتی می توان گفت این فرودگاه یکی ازفرودگاههای برتردررده خود می باشد . دشتیان گفت : فعلا" مهمترین نکته بعدازحضورشرکت فرودگاهها وناوبری ایران دراین فرودگاه ، ارتقاء زیرساخت ها واستانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری ورعایت آن است . وی درادامه افزود : اداره این گونه فرودگاهها برای شرکت فرودگاهها وناوبری ایران ، هزینه های سنگینی را طلب می کند واین واگذاری ها به نوعی اجباری وازسوی وزارت نفت اعمال گردیده است.

 

نیروهای فرودگاه ماندنی هستند

 

احسان دشتیان دررابطه با حذف برخی ازنیروهای کارآمد فرودگاه شهدای جزیره خارگ واحتمال جابه جایی ایشان نیز ، اینگونه توضیح داد : به هیچ وجه برای قلع وقمع به خارگ نیامده ام وقصد نداریم نیروهای مخلص ودوره دیده که سالیان سال دراین فرودگاه به کارمشغول می باشند را رها کنیم ! قبل ازحضورمن دراین جزیره بحث های زیادی درمحافل خبری به چاپ رسیدکه هیچ کدام واقعیت نداشته وندارد . گفته می شد که با حضورشرکت فرودگاهها وناوبری ایران درخارگ ، نیروهای بومی این فرودگاه اخراج ونیروهای شرکت فرودگاهها وناوبری ایران جایگزین ایشان خواهند شد ، اما هرگزاینگونه نبوده ونیست ، اصلا" شرکت ما این حجم نیروندارد که بخواهد درهر12 فرودگاه نفتی جایگزین نماید . دشتیان گفت : ما به فعالیت کارکنان این فرودگاه نیازمندیم وایشان مطمئن باشند که درکنارهم وتشریک مساعی تمامی مشکلات راحل خواهیم کرد .

 

مشکل اصلی فرودگاه خارگ 

 

رئیس جدید فرودگاه شهدای جزیره خارگ با اشاره به مشکلات عدیده این فرودگاه ، به مشکل اصلی آن اشاره کرد وگفت : مشکل اصلی این فرودگاه که هنوزنتوانسته علی رغم حضورپروازهای چارتری ، نشت وبرخاست پروازهای سیستمی رانیزدراین فرودگاه داشته باشد ، ساخت وسازهای بی مورد وغیراستاندارد دراطراف باند این فرودگاه درقسمت شهری آن می باشد که به هیچ وجه استانداردهای لازم سازمان هواپیمایی کشوری دراین ساخت وسازها رعایت نگردیده است وهمین امرباعث شده تا ایرلاین های مختلف کشوربرای برقراری پروازهای سیستمی به این جزیره امتناع ورزند . دشتیان گفت : فاصله این ساخت وسازها با باند فرودگاه به هیچ وجه رعایت نگردیده وازاستانداردهای روزجهانی فاصله دارد واین برای نشست وبرخاست هواپیما ها مخصوصا" درشرایط بد جوی ، مشکلات فنی بسیاری راایجاد می نماید . وی گفت : باید این معضل خیلی زود حل شود که بعید می دانیم بتوان دراین زمینه کاری انجام داد . ..

 

همه هزینه هابرعهده نفت است

 

احسان دشتیان دررابطه با بحث سه ساله واگذاری این فرودگاه به شرکت فرودگاهها وناوبری ایران گفت : بحث سه سال واگذاری نیست ، طبق قراردادمنعقده فی مابین بخش خدمات هوانوردی وزارت نفت وشرکت فرودگاههاوناوبری ایران ، طی مدت سه سال ، وزارت نفت هزینه سنگین به روزکردن این فرودگاهها را برعهده خواهد داشت وهزینه زیرساخت هاو آپدیت این فرودگاههارا کلا" این وزارت خانه پرداخت خواهد کرد واین بدان معناست که وزارت نفت می بایستی طی زمان سه ساله همه فرودگاههای واگذارشده را ازبعد سیستمی ، دستگاههای ناوبری وهوانوردی ، ایمن سازی باند ، برج های مراقبت و . . . به روزکرده وتحویل شرکت فرودگاهها وناوبری ایران دهد  وی گفت : خیلی ها به اشتباه ازاین مدت برداشت کرده اند که پس ازسه سال فرودگاهها به وزارت نفت بازگردانده خواهند شدکه اینگونه نیست . دشتیان درادامه گفت : قراربراین بود که پیش ازاین وزارت نفت فرودگاهها راتوسعه داده وتجهیزشان کند وبعد به شرکت فرودگاهها وناوبری ایران تحویل دهد که این تصمیم تغییرکرده وتجهیزکردن طی زمان سه سال انجام خواهد گردید .

 

پتانسیل خوبی درخارگ وجود دارد

 

احسان دشتیان درپایان گفتگوی خود بیان نمود که من قبلا" به این جزیره سفرکرده بودم ودراین فرودگاه نیزمشغول به کاربوده ام البته به صورت مامورازسوی شرکت فرودگاهها وناوبری ایران ، من پتانسیل خوبی رادربین جوانهای بومی شاغل دراین فرودگاه دیده ام وبراحتی می توان روی دانش وعملکرد تک تک ایشان حساب کرد . وی ادامه داد : مهندس امیرمکری ریاست شرکت فرودگاهها وناوبری ایران هم روی استفاده ازنیروهای بومی فعال درفرودگاه خارگ تاکید داشته وایشان نیزبیان نموده اند که می بایستی ازپتانسیل بالقوه این جوانان استفاده بهینه کرد .

 

فرودگاه خارگ DELTA است

 

اما احسان دشتیان درآخریادآورشد که همانگونه که گفتم فرودگاه خارگ درکتگوری فرودگاههای کشورازنوع G است اما بایستی بگویم که فرودگاه خارگ درCTR فرودگاه بوشهریا بهتربگویم درمنطقه زوم فرودگاه بوشهرقراردارد وبه نوعی می توان آن راازنوع D یا دلتادانست امابرای این مهم درابتدابایستی به تکمیل زیرساخت ها وتائیدیه سازمان هواپیمایی کشوری دست یافت تا بعدازآن ، این فرودگاه رادلتا بنامیم . 
 

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید