جلسه هماهنگی مقابله با آلودگی نفتی های خارگ با حضور معاون دریایی سازمان محیط زیست کشور برگزار شد

عکاس: رضا حاتمی
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
.

.

سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید