میثاق دوباره امت با ولایت در مراسم ۹دی جزیره خارگ

عکاس: مرتضی زنگنه
. 15

. 15

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 8

. 8

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 12

. 12

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 16

. 16

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 14

. 14

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 10

. 10

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 9

. 9

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 11

. 11

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 17

. 17

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 13

. 13

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 7

. 7

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 6

. 6

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 5

. 5

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 3

. 3

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 4

. 4

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 2

. 2

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
. 1

. 1

پنج شنبه ۹ دی ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید