عملیاتی شدن بویه کاردینال شرقی خارگ

به همت اداره بندر و دریانوردی خارگ بویه کاردینال شرقی خارگ عملیاتی شد. بویه کاردینال: سیستم بویه گذاری کاردینال به نحوی میباشد که همانند قطب نما نشان دهنده چهار جهت اصلی یعنی شمال,جنوب,شرق و غرب میباشد و دریانوردان را یطرف آبهای امن هدایت مینماید.با مشاهده علائم کاردینال باید بطرف جهتی که نامگذاری شده است,دریانوردی کرد.مثلا با مشاهده علامت شمال باید بطرف شمال آن بویه حرکت کرد.این سیستم در موارد زیر مورد استفاده قرار میگیرد: -برای نشان دادن بیشترین عمق در جهت علامت -برای نشان دادن مسیر ایمنی در یک طرف مانع -برای جلب توجه در کانال(مانند یک پیچ یا انتهای منطقه ی کم عمق) گالری تصاویر
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
بویه کاردینال شرقی خارگ

بویه کاردینال شرقی خارگ

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید