کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر با حضور بخشدار ویژه و شهردار خارگ

فرماندار بوشهرگفت: ۲۴۶ پروژه با اعتبار ۱۱۲ میلیاردو ۸۸۰ میلیون تومان مربوط به ۴۰ دستگاه اجرایی این شهرستان تصویب شد. گالری تصاویر
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

کمیته برنامه ریزی شهرستان بوشهر

پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید