گزارش تصویری / هفتمین جلسه مديریت شرایط اضطراری منطقه عملیاتی خارگ در ارتباط با کنترل ویروس کرونا

هفتمین جلسه مدیریت شرایط اضطراری منطقه عملیاتی خارگ در ارتباط با بررسی آخرین اقدامات در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و انجام پیش بینی های لازم با حضور مدیر ارشد شرایط اضطراری منطقه عملیاتی خارگ ، اعضای شورای تامین ، مسئولین بخش شهری خارگ ، روسای HSE شرکت های نفتی ،فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولین و کارشناسان بهداشت و درمان ( شنبه 10 خرداد) برگزار شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
هفتمین نشست کرونا 1

هفتمین نشست کرونا 1

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 30

هفتمین نشست کرونا 30

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 26

هفتمین نشست کرونا 26

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 25

هفتمین نشست کرونا 25

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 24

هفتمین نشست کرونا 24

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 23

هفتمین نشست کرونا 23

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 22

هفتمین نشست کرونا 22

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 21

هفتمین نشست کرونا 21

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 20

هفتمین نشست کرونا 20

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 19

هفتمین نشست کرونا 19

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 18

هفتمین نشست کرونا 18

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 15

هفتمین نشست کرونا 15

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 14

هفتمین نشست کرونا 14

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 12

هفتمین نشست کرونا 12

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 11

هفتمین نشست کرونا 11

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 10

هفتمین نشست کرونا 10

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 9

هفتمین نشست کرونا 9

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 8

هفتمین نشست کرونا 8

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 7

هفتمین نشست کرونا 7

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 6

هفتمین نشست کرونا 6

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 5

هفتمین نشست کرونا 5

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 4

هفتمین نشست کرونا 4

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 3

هفتمین نشست کرونا 3

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین نشست کرونا 2

هفتمین نشست کرونا 2

شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید