اخبار مرتبط با فرمانده یگان های حفاظت بنادر کشور | خارگ نیوز

یگان حفاظت بندر خارگ یگان برتر در کشور
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴
فرمانده یگان های حفاظت بنادر کشور گفت: طی ارزیابی های بعمل آمده سال جاری در شاخص های کمی و کیفی یگان

خارگ نیوز: فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی پلیس پیشگیری، از دستگیری سارق ۱۵ تن سنگ آهن

۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱