اخبار مرتبط با سرهنگ جعفر اطمانی | خارگ نیوز

یگان حفاظت بندر خارگ یگان برتر در کشور
۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴
فرمانده یگان های حفاظت بنادر کشور گفت: طی ارزیابی های بعمل آمده سال جاری در شاخص های کمی و کیفی یگان