کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر

به گزارش خارگ نیوز، در آیینی و به مناسبت هفته بسیج و با حضور مسئولین جزیره خارگ از کاراته کاران نونهال و نوجوان خارگ تجلیل بعمل آمد. این مراسم به همت امور ورزش شرکت پایانه های نفتی،شورای اسلامی شهر و شهرداری جزیره خارگ ،اداره ورزش و جوانان و بسیج ورزشکاران برگزار شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 16

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 16

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 15

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 15

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 14

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 14

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 13

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 13

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 12

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 12

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 11

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 11

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 10

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 10

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 9

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 9

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 8

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 8

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 7

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 7

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 6

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 6

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 5

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 5

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 4

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 4

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 3

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 3

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 2

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 2

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 1

کاراته کاران نونهال و نوجوان جزیره خارگ تجلیل شدند+ تصاویر 1

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید