برگزاری دوره آموزشی اعضای کمیسیون ها ، کمیته ها و هیئت های مرتبط با برگزاری مناقصات در شرکت پایانه های نفتی ایران

به گزارش خارگ نیوز ، با عنایت به دستور مقام عالی وزارت نفت در خصوص برگزاری دوره های آموزش ویژه اعضای کمیسیون های مناقصات و کمیته های مرتبط در صنعت نفت ، اولین دوره آموزشی اعضای کمیسیون ها ، کمیته ها و هیئت های مرتبط با برگزاری مناقصات در تاریخ 09/11/ 98 در پایانه نفتی خارگ برگزار شد . این دوره آموزشی توسط مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت و با همکاری اداره آموزش نیروی انسانی شرکت پایانه های نفتی ایران برگزار شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
دوره آموزشی 34

دوره آموزشی 34

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 33

دوره آموزشی 33

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 32

دوره آموزشی 32

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 31

دوره آموزشی 31

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 30

دوره آموزشی 30

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 29

دوره آموزشی 29

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 28

دوره آموزشی 28

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 27

دوره آموزشی 27

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 26

دوره آموزشی 26

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 25

دوره آموزشی 25

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 24

دوره آموزشی 24

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 23

دوره آموزشی 23

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 22

دوره آموزشی 22

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 21

دوره آموزشی 21

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 20

دوره آموزشی 20

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 19

دوره آموزشی 19

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 18

دوره آموزشی 18

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 17

دوره آموزشی 17

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 16

دوره آموزشی 16

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 15

دوره آموزشی 15

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 14

دوره آموزشی 14

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 13

دوره آموزشی 13

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 12

دوره آموزشی 12

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 11

دوره آموزشی 11

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 22

دوره آموزشی 22

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 21

دوره آموزشی 21

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 20

دوره آموزشی 20

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 19

دوره آموزشی 19

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 18

دوره آموزشی 18

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 17

دوره آموزشی 17

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 16

دوره آموزشی 16

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 15

دوره آموزشی 15

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 14

دوره آموزشی 14

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 13

دوره آموزشی 13

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 12

دوره آموزشی 12

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 11

دوره آموزشی 11

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 10

دوره آموزشی 10

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 9

دوره آموزشی 9

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 8

دوره آموزشی 8

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
دوره آموزشی 7

دوره آموزشی 7

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید