بازدید مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از پروژه تعمیرات مخزن 26+ تصاویر

عباس اسدروز مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی ایران از پروژه تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 26 و تعمیرات اتاق کنترل مخازن ذخیره سازی در پایانه نفتی خارگ بازدید نمودند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه، مشکلات پروژه ، راهکارها و برنامه های آتی در جهت تحقق پروژه قرار گرفتند گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
پروژه ها 24

پروژه ها 24

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 23

پروژه ها 23

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 22

پروژه ها 22

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 21

پروژه ها 21

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 20

پروژه ها 20

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 19

پروژه ها 19

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 18

پروژه ها 18

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 17

پروژه ها 17

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 16

پروژه ها 16

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 15

پروژه ها 15

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 14

پروژه ها 14

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 13

پروژه ها 13

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 12

پروژه ها 12

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 11

پروژه ها 11

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 10

پروژه ها 10

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 9

پروژه ها 9

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 8

پروژه ها 8

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 7

پروژه ها 7

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 6

پروژه ها 6

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 5

پروژه ها 5

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 4

پروژه ها 4

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 3

پروژه ها 3

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 2

پروژه ها 2

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
پروژه ها 1

پروژه ها 1

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید