مراسم با شکوه 5 آذرماه با حضور پرشور بسیجیان در جزیره خارگ برگزار شد

مراسم با شکوه 5 آذرماه با حضور پرشور بسیجیان درمسجد ولی عصر (عج) جزیره خارگ برگزار شد. به گزارش خارگ نیوز ، امروز « سه شنبه پنجم آذرماه » بسیجیان جزیره خارگ با حضور حداکثری و پرشور در همایش باشکوه روز تشکیل بسیج مستضعفین شرکت نمودند. سخنران این مراسم سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 1

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 1

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 2

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 2

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 43

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 43

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 7

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 7

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 6

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 6

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 9

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 9

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 3

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 3

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 22

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 22

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 44

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 44

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 42

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 42

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 40

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 40

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 39

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 39

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 38

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 38

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 36

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 36

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 30

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 30

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 29

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 29

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 28

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 28

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 45

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 45

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 37

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 37

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 35

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 35

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 34

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 34

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 33

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 33

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 32

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 32

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 31

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 31

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 27

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 27

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 26

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 26

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 25

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 25

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 24

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 24

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 23

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 23

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 21

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 21

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 20

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 20

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 19

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 19

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 18

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 18

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 17

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 17

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 16

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 16

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 15

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 15

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 14

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 14

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 13

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 13

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 12

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 12

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 11

همایش روز 5 آذر در جزیره خارگ 11

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید