یکصدومین همایش هفته های تندرستی جزیره خارگ برگزار شد+تصاویر 1

یکصدومین همایش هفته های تندرستی در روز جمعه یک آذرماه با حضور بیش از ٢٥٠٠ نفر از اهالی شریف خارگ در این جزیره برگزار شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
همایش پیاده روی 65

همایش پیاده روی 65

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 64

همایش پیاده روی 64

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 63

همایش پیاده روی 63

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 62

همایش پیاده روی 62

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 61

همایش پیاده روی 61

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 60

همایش پیاده روی 60

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 59

همایش پیاده روی 59

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 58

همایش پیاده روی 58

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 57

همایش پیاده روی 57

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 56

همایش پیاده روی 56

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 55

همایش پیاده روی 55

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 54

همایش پیاده روی 54

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 53

همایش پیاده روی 53

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 52

همایش پیاده روی 52

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 51

همایش پیاده روی 51

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 50

همایش پیاده روی 50

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 49

همایش پیاده روی 49

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 48

همایش پیاده روی 48

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 47

همایش پیاده روی 47

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 46

همایش پیاده روی 46

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 45

همایش پیاده روی 45

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 44

همایش پیاده روی 44

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 43

همایش پیاده روی 43

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 42

همایش پیاده روی 42

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 41

همایش پیاده روی 41

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 40

همایش پیاده روی 40

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 39

همایش پیاده روی 39

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 38

همایش پیاده روی 38

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 37

همایش پیاده روی 37

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
همایش پیاده روی 36

همایش پیاده روی 36

شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید