گزارش تصویری 1/ بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ

امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور در سفر به جزیره خارگ ازیگان‌های پدافندی و تاسیسات پایانه نفتی خارگ بازدید کرد گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 1

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 1

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 11

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 11

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 10

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 10

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 9

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 9

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 8

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 8

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 7

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 7

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 6

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 6

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 5

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 5

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 4

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 4

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 3

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 3

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 2

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 2

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 17

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 17

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 16

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 16

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 14

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 14

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 13

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 13

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 12

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 12

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 23

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 23

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 20

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 20

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 19

بازدید فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور از جزیره خارگ 19

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید