همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی به همت شرکت نفت فلات قاره و ناحیه مقاومت ثارالله خارگ برگزار گردید گالری تصاویر
عکاس: دریافتی
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 18

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 18

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 17

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 17

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 16

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 16

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 15

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 15

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 14

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 14

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 13

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 13

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 12

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 12

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 11

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 11

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 10

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 10

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 9

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 9

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 8

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 8

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 7

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 7

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 6

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 6

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 5

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 5

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 4

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 4

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 3

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 3

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 2

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 2

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 1

همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران و مدیران نمونه بسیجی 1

چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید