مراسم سوگواری عاشورای حسینی در جزیره خارگ برگزار شد+ تصاویر 2

عکاس: محمد پنهان
مراسم عاشورا 33

مراسم عاشورا 33

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 37

مراسم عاشورا 37

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 36

مراسم عاشورا 36

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 35

مراسم عاشورا 35

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 34

مراسم عاشورا 34

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 32

مراسم عاشورا 32

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 31

مراسم عاشورا 31

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 30

مراسم عاشورا 30

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 29

مراسم عاشورا 29

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 28

مراسم عاشورا 28

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 27

مراسم عاشورا 27

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 26

مراسم عاشورا 26

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 25

مراسم عاشورا 25

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 24

مراسم عاشورا 24

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 23

مراسم عاشورا 23

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 22

مراسم عاشورا 22

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 21

مراسم عاشورا 21

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 20

مراسم عاشورا 20

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
مراسم عاشورا 19

مراسم عاشورا 19

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید