مجمع عالی بسیج جزیره خارگ برگزار شد

خارگ نیوز: اجلاس عمومی بسیج خارگ با موضوع بررسی مصوبات گروه های تخصصی و هیئت های اندیشه ورز باحضورامام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله ، رئیس مجمع ،شهردار ، معاونت بخشداری، رئیس شورای شهر، رییس تامین اجتماعی، اعضا مجمع و روسای گروه های تخصصی جزیره خارگ با هدف بررسی و تصمیم گیری در خصوص مصوبات گروه های تخصصی و هیئت اندیشه ورز برگزار شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
مجمع بسیج 17

مجمع بسیج 17

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 44

مجمع بسیج 44

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 37

مجمع بسیج 37

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 38

مجمع بسیج 38

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 39

مجمع بسیج 39

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 23

مجمع بسیج 23

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 22

مجمع بسیج 22

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 28

مجمع بسیج 28

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 34

مجمع بسیج 34

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 46

مجمع بسیج 46

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 42

مجمع بسیج 42

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 43

مجمع بسیج 43

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 27

مجمع بسیج 27

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 31

مجمع بسیج 31

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 32

مجمع بسیج 32

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 33

مجمع بسیج 33

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 45

مجمع بسیج 45

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 30

مجمع بسیج 30

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 35

مجمع بسیج 35

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 26

مجمع بسیج 26

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 29

مجمع بسیج 29

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 25

مجمع بسیج 25

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 21

مجمع بسیج 21

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 24

مجمع بسیج 24

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 20

مجمع بسیج 20

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
مجمع بسیج 16

مجمع بسیج 16

دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید