جلسه مدیریت بحران خارگ برگزار شد

عکاس: محمد پنهان
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
.

.

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید