بخشدار ویژه جزیره خارگ معارفه شد

در آئینی با حضور عباس جمشیدی فرماندار بوشهر ، امام جمعه شیعه و اهل سنت جزیره خارگ ، مدیران و روسای شرکت های نفتی و پتروشیمی ، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان شهری خارگ ، ناصر ابراهیمی به عنوان بخشدار ویژه خارگ معارفه و از زحمات محمود رضایی (بخشدار سابق) در این مسئولیت تقدیر شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
تودیع و معارفه بخشدار 27

تودیع و معارفه بخشدار 27

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 20

تودیع و معارفه بخشدار 20

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 32

تودیع و معارفه بخشدار 32

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 2

تودیع و معارفه بخشدار 2

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 31

تودیع و معارفه بخشدار 31

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 1

تودیع و معارفه بخشدار 1

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 30

تودیع و معارفه بخشدار 30

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 29

تودیع و معارفه بخشدار 29

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 23

تودیع و معارفه بخشدار 23

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 26

تودیع و معارفه بخشدار 26

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 28

تودیع و معارفه بخشدار 28

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 33

تودیع و معارفه بخشدار 33

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 25

تودیع و معارفه بخشدار 25

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 24

تودیع و معارفه بخشدار 24

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 22

تودیع و معارفه بخشدار 22

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 21

تودیع و معارفه بخشدار 21

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 19

تودیع و معارفه بخشدار 19

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 18

تودیع و معارفه بخشدار 18

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 17

تودیع و معارفه بخشدار 17

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 16

تودیع و معارفه بخشدار 16

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 15

تودیع و معارفه بخشدار 15

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 14

تودیع و معارفه بخشدار 14

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 13

تودیع و معارفه بخشدار 13

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 12

تودیع و معارفه بخشدار 12

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 11

تودیع و معارفه بخشدار 11

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 10

تودیع و معارفه بخشدار 10

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 9

تودیع و معارفه بخشدار 9

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 8

تودیع و معارفه بخشدار 8

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 7

تودیع و معارفه بخشدار 7

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 6

تودیع و معارفه بخشدار 6

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 5

تودیع و معارفه بخشدار 5

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 4

تودیع و معارفه بخشدار 4

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
تودیع و معارفه بخشدار 3

تودیع و معارفه بخشدار 3

شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید