روز جهانی کار و کارگر در شرکت پایانه های نفتی ایران از دریچه دوربین

کارگران از شریف ترین طبقه جامعه هستند که با زحمت خود نان حلال کسب می کنند و در خدمت پیشرفت و آبادانی کشور خود هستند و به عنوان بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند؛ 12 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر بهانه‎ای شد برای به تصویر کشیدن گوشه‎ای از تلاش‎های تلاشگران شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه نفتی خارگ « خط مقدم جبهه اقتصادی کشور » گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
کارگر 35

کارگر 35

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 43

کارگر 43

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 42

کارگر 42

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 41

کارگر 41

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 40

کارگر 40

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 39

کارگر 39

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 38

کارگر 38

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 37

کارگر 37

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 36

کارگر 36

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 34

کارگر 34

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 33

کارگر 33

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 32

کارگر 32

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 31

کارگر 31

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 30

کارگر 30

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 29

کارگر 29

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 28

کارگر 28

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 27

کارگر 27

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 26

کارگر 26

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 25

کارگر 25

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 24

کارگر 24

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 23

کارگر 23

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 21

کارگر 21

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 20

کارگر 20

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 19

کارگر 19

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 18

کارگر 18

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 17

کارگر 17

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 16

کارگر 16

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 15

کارگر 15

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 14

کارگر 14

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 13

کارگر 13

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 12

کارگر 12

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 11

کارگر 11

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 10

کارگر 10

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 8

کارگر 8

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 7

کارگر 7

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 6

کارگر 6

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 5

کارگر 5

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 4

کارگر 4

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 3

کارگر 3

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
کارگر 1

کارگر 1

جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید