گزارش تصویری /ششمین جلسه مدیریت شرایط اضطراری منطقه عملیاتی خارگ در ارتباط با کنترل ویروس کرونا

یکشنبه ( 24 فروردین ) ششمین جلسه مدیریت شرایط اضطراری منطقه عملیاتی خارگ در ارتباط با کنترل ویروس کرونا با هدف تشریح آخرین مدل کنترل ویروس کوید 19 و همچنین اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند با حضور مدیر ارشد شرایط اضطراری خارگ ،اعضای شورای تامین و مسئولین بخش خارگ ، روسای منطقه شرکت های نفتی مستقر در جزیره و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
ششمین نشست کرونا 12

ششمین نشست کرونا 12

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 19

ششمین نشست کرونا 19

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 20

ششمین نشست کرونا 20

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 21

ششمین نشست کرونا 21

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 22

ششمین نشست کرونا 22

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 25

ششمین نشست کرونا 25

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 24

ششمین نشست کرونا 24

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 23

ششمین نشست کرونا 23

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 1

ششمین نشست کرونا 1

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 3

ششمین نشست کرونا 3

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 18

ششمین نشست کرونا 18

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 17

ششمین نشست کرونا 17

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 16

ششمین نشست کرونا 16

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 15

ششمین نشست کرونا 15

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 14

ششمین نشست کرونا 14

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 13

ششمین نشست کرونا 13

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 11

ششمین نشست کرونا 11

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 10

ششمین نشست کرونا 10

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 9

ششمین نشست کرونا 9

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 8

ششمین نشست کرونا 8

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 7

ششمین نشست کرونا 7

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 6

ششمین نشست کرونا 6

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 5

ششمین نشست کرونا 5

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 4

ششمین نشست کرونا 4

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
ششمین نشست کرونا 2

ششمین نشست کرونا 2

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید