گزارش تصویری (1) حضور پرشور مردم جزیره خارگ در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

همزمان با آغاز رسمی کار رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم جزیره خارگ از ساعات اولیه با صفوف طولانی و پرشور برای مشارکت در انتخابات حاضر شده اند. گالری تصاویر
عکاس: محمد پنهان
انتخابات 40

انتخابات 40

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 39

انتخابات 39

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 38

انتخابات 38

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 37

انتخابات 37

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 36

انتخابات 36

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 35

انتخابات 35

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 34

انتخابات 34

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 33

انتخابات 33

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 32

انتخابات 32

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 31

انتخابات 31

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 30

انتخابات 30

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 29

انتخابات 29

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 28

انتخابات 28

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 27

انتخابات 27

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 26

انتخابات 26

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 25

انتخابات 25

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 24

انتخابات 24

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 23

انتخابات 23

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 22

انتخابات 22

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 21

انتخابات 21

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 20

انتخابات 20

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 19

انتخابات 19

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 18

انتخابات 18

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 17

انتخابات 17

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 16

انتخابات 16

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 15

انتخابات 15

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 14

انتخابات 14

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 13

انتخابات 13

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 11

انتخابات 11

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 10

انتخابات 10

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 9

انتخابات 9

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 8

انتخابات 8

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 7

انتخابات 7

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 6

انتخابات 6

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 5

انتخابات 5

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 4

انتخابات 4

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 3

انتخابات 3

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 2

انتخابات 2

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
انتخابات 1

انتخابات 1

جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید