گزارش تصویری/ دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر با رهبر انقلاب

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

دیدار دست‌اندرکاران کنگره ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
حضرت  آقا

حضرت آقا

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید