مراسم گرامیداشت شهادت «سردار سلیمانی» در جزیره خارگ برگزار شد+ تصاویر 2

عکاس: محمد پنهان
مراسم شهادت سردار سلیمانی 45

مراسم شهادت سردار سلیمانی 45

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 50

مراسم شهادت سردار سلیمانی 50

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 49

مراسم شهادت سردار سلیمانی 49

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 48

مراسم شهادت سردار سلیمانی 48

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 47

مراسم شهادت سردار سلیمانی 47

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 46

مراسم شهادت سردار سلیمانی 46

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 44

مراسم شهادت سردار سلیمانی 44

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 43

مراسم شهادت سردار سلیمانی 43

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 42

مراسم شهادت سردار سلیمانی 42

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 41

مراسم شهادت سردار سلیمانی 41

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 40

مراسم شهادت سردار سلیمانی 40

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 39

مراسم شهادت سردار سلیمانی 39

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 38

مراسم شهادت سردار سلیمانی 38

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 37

مراسم شهادت سردار سلیمانی 37

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 35

مراسم شهادت سردار سلیمانی 35

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 34

مراسم شهادت سردار سلیمانی 34

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 33

مراسم شهادت سردار سلیمانی 33

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 32

مراسم شهادت سردار سلیمانی 32

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 31

مراسم شهادت سردار سلیمانی 31

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 30

مراسم شهادت سردار سلیمانی 30

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 29

مراسم شهادت سردار سلیمانی 29

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 28

مراسم شهادت سردار سلیمانی 28

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
مراسم شهادت سردار سلیمانی 27

مراسم شهادت سردار سلیمانی 27

جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸
نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید